Pagtatak sa Kasaysayan (MBS Europe Extension Unveiling)

Isa sa makasaysayang pangyayari ang ginawa ng Diyos sa Kanyang Iglesia, sa dako ng Europe (Philippi Area), ang magkaroon ng Maranatha Bible School(MBS) extension. Ito ay isa sa pangitain ng minamahal na Ptr. Violy Concepcion (Area Coordinator), na binigyan ng katuparan ng Panginoon noong Marso 1 hanggng 3 taong 2013 kung kailan din ginanap ang 3rd European Youth Fellowship 2013 sa dako ng Athens,Greece.

At sa ikalawang araw ng gawain ika-2 ng Marso taong 2013 opisyal ng binuksan ng Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch), ang Maranatha Bible School Extension dito Europe (Philippi Area). Sa gabi ng mga mag aaral ng Paaralang Biblia(Maranataha Bible School Night)  muling tumatak sa kasaysayan ng Iglesia ang isang dakilang pangyayari ang “ Maranataha Bible School Unveling”.  Sa pagsisimula ng gawaing ito nagkaron ng parada ng mga Bible Student, AIT( Associate in Theology) at VFCM (Volunteers for Christ Mission) kasunod ang mga faculty members. Ang panata ng mga Bible Student ay pinangunahan ng kapatid na Noemel Muncada at sa MBS HYMN ay pinangunahan ng kapatid na April Tan at sa pambungad na panalangin ay pinangunahan ng minamahal na Ptr. Tom Salanap.

Sa pagpapatuloy ng gawain, pinangunahan ng Madrid Praise and Worship team ang pag-aawitan ng para sa Panginoon at ang minamahal na Ptr. Joseph Concepcion at Ptr. Leteticia Ferriol ay nagbahagi ng kanilang pagbati sa pagbubukas ng MBS(Maranatha Bible School) Extension Europe. At isa sa nabangggit ng minamahal na Ptr. Let,  “Never beyond our dreams that there will be an MBS in Europe ”. Nagbahagi rin ng video testimony ang kapatid na April Tan at Jabinel Day. Kasunod nito ay ang pagtatanghal ng dula ng mga bible student na pinamagatang “PANATA”. Napapaloob dito na dapat sa panahon na ikaw ay nangako sa Panginoon tiyakin natin na ito ay ating maisasagawa.  Ang unang batch ng MBS EUROPE ay binubuo 9 VFCM, 7 AIT at 11 BS.

Pinangunahan ng minamahal na Ptr. Violy Concepcion ang pagpapakilala sa mga Bible Student at maging sa mga faculty member: Sa bible introduction/ Life of Christ (Ptr. Tess Salanap), Theology(Ptr. Jessette Noche), Music (Bro. Rhandy Dancel), Life of Paul and Epistle (Ptr. Mylene/Ptr. Carlos Estopa), Homeletics (Ptr. Tom Salanap), at Pastoral Care/Personality /Spirituality (Ptr. Violy Concepcion).

Bago tuluyang magtapos ang gawin(MBS Extension Unveiling) isang mensahe ang ipinaglingkod ng minamahal na Ptr. Leticia Ferriol na nagbigay ng inspirasyon sa mga nagtalaga ng buhay sa Paaralang Biblia upang higit na maibgay ang kanilang buhay sa ministeryo. At naging hamon sa lahat ng kabataan upang sundin ang panawagan ng sugo na lahat ng kabataan na ay italaga ang buhay sa Panginoon (AIT). Purihin ang Panginoon.

 

Sis. Jovel Punzalan
District Writer